Kamarudin, Suhaimi, and Muhamad Suhaimi Taat. 2020. “Faktor Tingkah Laku Pelajar, Kekangan Masa, Beban Tugas Dan Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (9), 114 -24. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i9.481.