Mohd Khir, Azlina, Nor Aina Rodzuwan, Amna Md. Noor, Wan Munira Wan Jaafar, and Mohammad Mujaheed Hassan. 2020. “Sokongan Sosial, Penghargaan Kendiri Dan Kemurungan Dalam Kalangan Mahasiswa Di Universiti”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (11), 33 - 42. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.547.