Awangku Amin, Dayangku Rodzianah, and Mohd Izham Mohd Hamzah. 2021. “Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (2), 135 -51. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.648.