Haris, Hazlin, and Khairul Farhah Khairuddin. 2021. “Pelaksanaan Pedagogi Inklusif Bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (2), 197 - 210. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.666.