Zaini, Siti, Shahlan Surat, and Salleh Amat. 2021. “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Homoseksual Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (2), 123 -34. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.671.