Mat Lui, Muhammad Zulfiqar, and Anuar Ahmad. 2021. “Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dalam Pendidikan Sejarah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (2), 211 -21. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.676.