Ibrahim, Nurul Husna, and Jamalullail Abdul Wahab. 2021. “Kepimpinan Transformasional Penolong Kanan Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Efikasi Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (2), 181 -96. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.677.