Zakaria, Muhammad, Sheerad Sahid, and Norasmah Othman. 2021. “Tahap Budaya Keusahawanan Dan Kepimpinan Keusahawanan Serta Hubungannya Dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (3), 104 -19. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.697.