Anwar, Farah Husna, Mohammad Mujaheed Hassan, and Azlina Mohd Khir. 2021. “Persepsi Impak Industri Pelancongan Terhadap Kualiti Hidup Komuniti Setempat Di Batu Ferringhi, Pulau Pinang”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (8), 133 -49. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.978.