Molinka, Nordiana Nasuha, Baszley Bee Basrah Bee, and Maureen De Silva. 2021. “Penemuan Gendang Gangsa Timbang Dayang Di Pulau Banggi, Sabah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (9), 196 - 201. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.991.