S Gopal, P., Ahmad Tamizi, N. E., Mohammed Shaed, M., Malek, N. M. and Yahaya, M. H. (2021) “Kesejahteraan dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), pp. 292 - 302. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1065.