Mahmud, A. M. and Mahmud, M. S. (2022) “Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), pp. 1 - 14. doi: 10.47405/mjssh.v7i1.1223.