Devar, A. and Maat, S. M. (2022) “Kesediaan Murid Mengaplikasikan Pengendalian Google Classroom Sebagai Alat Media Interaktif dalam Pembelajaran Matematik”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), pp. 367 - 372. doi: 10.47405/mjssh.v7i1.1230.