Ramly, R., Md.Sum, S. and Che Ahmed, M. (2022) “Memperkasakan Komuniti berasaskan Modal Sosial Rantaian dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian pelbagai kes: Pengasas Perusahaan Sosial di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), pp. 40 - 49. doi: 10.47405/mjssh.v7i1.1233.