Mohamad Razali, S. N., Sahid, S. and Othman, N. (2022) “Tahap Pemikiran Reka Bentuk dan Keusahawanan Sosial dalam kalangan Pelajar Universiti Awam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), pp. 85 - 98. doi: 10.47405/mjssh.v7i1.1245.