Rajan, K. and Hj Othman, N. (2022) “Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), pp. 204 - 215. doi: 10.47405/mjssh.v7i1.1251.