Aris, F. and Muhamad, T. A. (2022) “Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner dan Expert”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), p. e001263. doi: 10.47405/mjssh.v7i2.1263.