Jalaluddin, N. and Tahar, M. M. (2022) “Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam kalangan Guru Arus Perdana”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), p. e001280. doi: 10.47405/mjssh.v7i2.1280.