Hassan, M. M., Mohd Narahim, M. D. A., Md Noor, A., Mohd Khir, A. and Wan Abdullah, W. A. (2022) “Perhubungan antara Konflik Kerja dan Keluarga terhadap Stres dalam kalangan Pekerja Kakitangan Awam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), p. e001282. doi: 10.47405/mjssh.v7i2.1282.