Masrom, S. N., Abdul Razak, M. R. and Ismail, E. (2022) “Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001337. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1337.