Paidal, M. and Talip, R. (2022) “Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001352. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1352.