Zaini, Z. and Abdul Razak, K. (2022) “Minat dan Motivasi Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001372. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1372.