Samsudin, N. and Surat, S. (2022) “Hubungan Strategi Daya Tindak dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001379. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1379.