Ahmad, S. (2022) “Penggunaan Group Whatsapp dalam Pengurusan Sahsiah dan Aktiviti Pelajar di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), p. e001495. doi: 10.47405/mjssh.v7i5.1495.