Sharkawi, S. and Saili, J. (2022) “Analisis Isu Perkahwinan dalam kalangan Pasangan Melayu di Kuching, Sarawak Sepanjang Tahun 2018-2020”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), p. e001610. doi: 10.47405/mjssh.v7i7.1610.