Ibrahim, P., Yue, W. and Abdul Wahab, J. L. (2022) “Peranan Pemimpin Universiti Dalam Membudayakan Pembelajaran Dalam Talian”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), p. e001627. doi: 10.47405/mjssh.v7i7.1627.