Tajari, S. A. and Zulkifli, N. (2022) “Perkembangan Hubungan Iran-Amerika Syarikat Pasca Perang Dunia Kedua Sehingga Pasca Perang Dingin”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), p. e001663. doi: 10.47405/mjssh.v7i7.1663.