Rameli, N. and Salleh, D. (2022) “Intervensi Polisi dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10), p. e001798. doi: 10.47405/mjssh.v7i10.1798.