Pulong, L. and Awang, M. M. (2023) “Strategi Pilihan Untuk Menggalakkan Penglibatan Murid dalam Pembelajaran Secara Atas Talian”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), p. e002250. doi: 10.47405/mjssh.v8i4.2250.