Tingkas, E. and Ahmad, S. (2020) “Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" oleh Pengetua Wanita dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), pp. 54 - 66. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/367 (Accessed: 9July2020).