Ganing, C. F., Hassan, M. M. and Wan Hamzah, W. N. N. (2020) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Kerja di kalangan Kakitangan Hospital Kerajaan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(10), pp. 151 - 177. doi: 10.47405/mjssh.v5i10.522.