Sidi Ahmad, N. D. and Abdul Wahab, J. L. (2021) “Hubungan Antara Kepimpinan Instruksional Pengetua dengan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional Guru di Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), pp. 152 - 166. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.658.