Haris, H. and Khairuddin, K. F. (2021) “Pelaksanaan Pedagogi Inklusif bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), pp. 197 - 210. doi: 10.47405/mjssh.v6i2.666.