Zaini, S., Surat, S. and Amat, S. (2021) “Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Homoseksual dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), pp. 123 - 134. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.671.