Zakaria, M., Sahid, S. and Othman, N. (2021) “Tahap Budaya Keusahawanan dan Kepimpinan Keusahawanan serta Hubungannya dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), pp. 104 - 119. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.697.