Chupramaniam, S. and Yunus, J. (2021) “Hubungan antara Pengurusan dan Penglibatan Guru dengan Motivasi Murid dalam Kokurikulum di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Daerah Temerloh, Pahang”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 267 - 276. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.889.