[1]
P. S Gopal, N. E. Ahmad Tamizi, M. Mohammed Shaed, N. M. Malek, and M. H. Yahaya, “Kesejahteraan dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 10, pp. 292 - 302, Oct. 2021.