[1]
A. M. Mahmud and M. S. Mahmud, “Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian”, MJSSH, vol. 7, no. 1, pp. 1 - 14, Jan. 2022.