[1]
R. Ramly, S. Md.Sum, and M. Che Ahmed, “Memperkasakan Komuniti berasaskan Modal Sosial Rantaian dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian pelbagai kes: Pengasas Perusahaan Sosial di Malaysia”, MJSSH, vol. 7, no. 1, pp. 40 - 49, Jan. 2022.