[1]
S. Jouflin and M. H. Mohd Yasin, “Persekitaran Fizikal Pembelajaran dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu”, MJSSH, vol. 7, no. 1, pp. 59 - 72, Jan. 2022.