[1]
S. N. Mohamad Razali, S. Sahid, and N. Othman, “Tahap Pemikiran Reka Bentuk dan Keusahawanan Sosial dalam kalangan Pelajar Universiti Awam”, MJSSH, vol. 7, no. 1, pp. 85 - 98, Jan. 2022.