[1]
O. Eboy and K. S. Hong, “Pengenalpastian Corak Taburan Penyakit Tuberkulosis Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS) di Mukah, Sarawak”, MJSSH, vol. 7, no. 1, pp. 192 - 203, Jan. 2022.