[1]
F. Aris and T. A. Muhamad, “Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner dan Expert”, MJSSH, vol. 7, no. 2, p. e001263, Feb. 2022.