[1]
M. M. Hassan, M. D. A. Mohd Narahim, A. Md Noor, A. Mohd Khir, and W. A. Wan Abdullah, “Perhubungan antara Konflik Kerja dan Keluarga terhadap Stres dalam kalangan Pekerja Kakitangan Awam”, MJSSH, vol. 7, no. 2, p. e001282, Feb. 2022.