[1]
W. M. A. Che Bakar and S. Surat, “Stres Akademik dan Strategi Daya Tindak dalam kalangan Pelajar: Satu Kajian Sistematik”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001330, Mar. 2022.