[1]
S. N. Masrom, M. R. Abdul Razak, and E. Ismail, “Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001337, Mar. 2022.