[1]
C. R. Tan and Z. Tasir, “Kesan Penggunaan Aplikasi Plickers dalam Pembelajaran Topik Imbuhan Berasaskan Gamifikasi Terhadap Pelajar Tahun Tiga”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001340, Mar. 2022.