[1]
L. Ling, S. Sahid, and N. Othman, “Hubungan Sikap dan Tingkah Laku Keusahawanan Terhadap Pemilihan Kerjaya Keusahawanan dalam kalangan Pelajar”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001345, Mar. 2022.