[1]
K. N. Abdul Mumen and M. M. Awang, “Kesan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Terhadap Komitmen Pelajar di Negeri Sabah”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001349, Mar. 2022.