[1]
M. Paidal and R. Talip, “Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19”, MJSSH, vol. 7, no. 3, p. e001352, Mar. 2022.